فروشگاه اینترنتی مایا

آلو شمس آفتابی (250گرمی)
هوگر

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۰۰۰ تومان

۳۶,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هلو خشک (100گرمی)
هوگر

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گل محمدی (50گرمی )
هوگر

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو ترش (300 گرمی)
هوگر

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک450گرمی درجه1 برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۱۱۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات سفید 350 گرمی

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات تلخ 350گرمی

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۵۰ تومان

۴۸,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات شیری 350 گرمی

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۵۵۰ تومان

۴۲,۷۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 700 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۳۳,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک ممتاز 300 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۶۸,۹۰۰ تومان

۶۲,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 450 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۸۰۰ تومان

۳۱,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۲۵ %
تخفیف

۵۲,۹۰۰ تومان

۳۹,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 250گرم وكيوم برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۴۶,۲۰۰ تومان

۳۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۱,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۴۰ %
تخفیف

۴۹,۲۰۰ تومان

۲۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 900 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 850 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۰,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۹,۷۰۰ تومان

۲۹,۷۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۴۳,۴۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید