فروشگاه اینترنتی مایا

هلو خشک (100گرمی)
هوگر

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گل محمدی (50گرمی )
هوگر

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو ترش (300 گرمی)
هوگر

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۳,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی 650 گرمی مشکین

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۸۳۳ تومان

۳۲,۴۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی 700 گرمی مشکین

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۶۶۷ تومان

۳۴,۹۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک450گرمی درجه1 برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۳۹,۸۰۰ تومان

۱۳۰,۰۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر ویژه 200 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۶۹,۸۰۰ تومان

۶۴,۹۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۴۰,۷۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک ممتاز 300 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۷۹,۹۰۰ تومان

۷۱,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۶۸,۹۰۰ تومان

۶۴,۰۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی شهداد

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۵۷۱ تومان

۲۵,۷۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۷ %
تخفیف

۵۲,۹۰۰ تومان

۴۹,۱۹۷ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 500 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

۲۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی لوکس دیماس
دیماس

۳۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 250گرم وكيوم برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۴۹,۲۰۰ تومان

۴۵,۷۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۲,۵۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۳۹,۷۰۰ تومان

۳۶,۹۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۴۳,۴۰۰ تومان

۴۰,۳۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو خورشتي 400 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۸۲,۹۰۰ تومان

۷۴,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی درجه یک 700 گرمی دیماس

۳۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید