فروشگاه اینترنتی مایا

خرما آلویی 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پیارم 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۴۰,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی درجه یک 700 گرمی دیماس

۴۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی درجه یک 600 گرمی دیماس

۴۰ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو خشك 100 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو خشك 180 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو خشك 50 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس خرما 200 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

توت خشک ویژه 170 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۱,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک 200گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قیسی 200گرمی خشکپاک
خشکپاک

۱۵,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس خرما کاکائويي200گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما زاهدی 500 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو سانتریزه 600گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۵,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 400 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

قیسی 380 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

برگه زرد الو 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو سانتریزه ظرفی 250 گرم خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو سانتریزه 250 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود