فروشگاه اینترنتی مایا

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۳,۰۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۵۰ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۲۹,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 700 گرم سریوای

۵۰ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۵۰ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک ممتاز 300 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۷۹,۹۰۰ تومان

۷۱,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۷۶,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۱۵ %
تخفیف

۷۶,۵۰۰ تومان

۶۵,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 250گرم وكيوم برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما کبکاب پانی یک و نیم کیلو گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۵۷,۹۰۰ تومان

۴۹,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۶۹,۵۰۰ تومان

۵۹,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۳,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۵۵,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۷۱,۵۰۰ تومان

۶۰,۷۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۵۳,۵۰۰ تومان

۴۵,۴۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۳۰ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۴۰,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو خورشتي 400 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۸۲,۹۰۰ تومان

۷۴,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 750 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

ناموجود

آلو شمس آفتابی (250گرمی)
هوگر

ناموجود

هلو خشک (100گرمی)
هوگر

ناموجود

گل محمدی (50گرمی )
هوگر

ناموجود

آلو ترش (300 گرمی)
هوگر

ناموجود

خرما مضافتی 700 گرمی مشکین

ناموجود

خرما مضافتی 650 گرمی مشکین

ناموجود

خرما مضافتی 600 گرمی مشکین

ناموجود