فروشگاه اینترنتی مایا

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

رایگان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک ممتاز 300 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۴۹,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۴۵,۸۰۰ تومان

۳۸,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 450 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۴,۸۰۰ تومان

۳۲,۳۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی شهداد

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۵۷۱ تومان

۲۵,۷۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما سوپر مضافتی صادراتی 650 گرم (جعبه مقوایی) کنعان

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۷۱۴ تومان

۳۰,۳۴۳ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما سوپر مضافتی صادراتی 650 گرم کنعان

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۸۵۷ تومان

۳۱,۳۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۲۸,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 500 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

۱۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۳,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی لوکس دیماس
دیماس

۱۵ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۲۸,۴۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 250گرم وكيوم برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۶,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای طبیعی بی هسته 250 گرمی پانی

۳۰ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۱۶,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما کبکاب پانی یک و نیم کیلو گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۴۱,۴۰۰ تومان

۳۱,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۴,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۲۷,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۲۹,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 900 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۳۳,۹۰۰ تومان

۲۷,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 850 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۲۶,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۰,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۲,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو خورشتي 400 گرمی برکت

۲۵ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۱۹,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما آلویی 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پیارم 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید