فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو زیتون پر شده بافلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۴۱,۵۰۰ تومان

۳۵,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی موسیر 680 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۵۳,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 550 گرمی بهروز
بهروز

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۶۵۰ تومان

۱۱,۳۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 680 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 680 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رب شیشه 700 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۷,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ویژه 670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۵۶,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ممتاز670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۴۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل سوزنی 580 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۲۶,۵۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط درشت 670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵,۰۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۴,۳۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 550 گرمی بهروز
بهروز

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ممتاز 685 گرمی کامبیز
کامبیز

۷ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۴۸,۱۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ویژه 700 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط بادمجان 700گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی قارچ 700 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط ساده 700گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی آلبالو 670 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 550 گرمی بهروز
بهروز

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی هفت بیجار (مخلوط ریز)550 گرمی بهروز
بهروز

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال پسته 100 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۸۰,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده500 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده1000 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۵ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید