فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو زیتون پر شده بافلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۵۰۰ تومان

۳۷,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی موسیر 680 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۳ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۵۱,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 550 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۲,۶۵۰ تومان

۱۲,۰۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 680 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۳ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رب شیشه 700 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۹۵۰ تومان

۱۶,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ویژه 670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۵۶,۷۳۰ تومان

۵۱,۰۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ممتاز670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۴۵,۷۵۰ تومان

۴۱,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل سوزنی 580 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۳۵ تومان

۲۳,۸۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط درشت 670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۴۲ تومان

۱۳,۵۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۳۴۷ تومان

۱۲,۹۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 550 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ممتاز 685 گرمی کامبیز
کامبیز

۷ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۵۱,۰۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ویژه 700 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور ممتاز 700 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۹۰۰ تومان

۳۸,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط بادمجان 700گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی قارچ 700 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط ساده 700گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 550 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی هفت بیجار (مخلوط ریز)550 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال پسته 100 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۸۰,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده500 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۹,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده1000 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور باهسته ویژه 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۸,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید