فروشگاه اینترنتی مایا

ترشی بندری 670 گرم شیشه برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۹,۳۷۰ تومان

۲۷,۳۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

خوراک لوبیا چیتی با قارچ420 گرمی سمیه
سمیه

۷ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو زیتون پر شده بافلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۹۸,۴۰۰ تومان

۸۸,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 550 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 550 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور ویژه 700 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۵۹,۸۸۰ تومان

۵۵,۶۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط بادمجان 700گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۸,۳۴۰ تومان

۲۶,۳۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی قارچ 700 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴۸,۷۷۰ تومان

۴۵,۳۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط ساده 700گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۸,۳۴۰ تومان

۲۶,۳۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 550 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی هفت بیجار (مخلوط ریز)550 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده500 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده1000 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۱۷۳,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور باهسته ویژه 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۹۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور اسلایس660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۱۲۴,۵۰۰ تومان

۱۱۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط با زیتون 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۹۴,۹۰۰ تومان

۸۵,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۲۰۰ تومان

۳۸,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط لیته660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۵۰۰ تومان

۳۷,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی سیر گل 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۷۹,۴۰۰ تومان

۷۱,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل سبز 700گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۵,۷۵۰ تومان

۳۳,۲۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۳۳,۲۰۰ تومان

۳۰,۸۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۳۱,۲۰۰ تومان

۲۶,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور شیشه معمولی 680 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۰۴۸ تومان

۲۹,۷۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید