فروشگاه اینترنتی مایا

لواشک پذیرائی 150 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشك توت فرنگي 30 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشك ترش ورقه اي بسته سلفوني 90 گرمی برکت

۲۵ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۷,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشك ترش پذيرايي بسته سلفوني 300 گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک انار 30 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک پذيرائي 300 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک آلو 100 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک انار 100 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشك آلو 30 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشك آلبالو 30 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشك ترش ورقه اي بسته سلفوني 4 عددي 360 گرمی برکت

ناموجود

لواشک چند میوه 360گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشک زردآلو90گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشك زرد آلو 30 گرمی برتر
برتر

ناموجود

لواشک چند ميوه 30 گرمی برتر
برتر

ناموجود

لواشک سيب 100 گرمی برتر
برتر

ناموجود

لواشک زردآلو 100 گرمی برتر
برتر

ناموجود

لواشک چند ميوه 100 گرمی برتر
برتر

ناموجود

لواشک زرد الو 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشک انار 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشک آلو 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشک آلبالویی 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشک آلو 90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشک انار90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود