فروشگاه اینترنتی مایا

کالباس مرغ و قارچ  ویژه خانواده 55% گوشت مرغ شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس ممتاز ویژه 500 گرمی 70% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس مرغ ویژه خانواده 60% گوشت مرغ شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس خشک ویژه خانواده 60% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل ویژه 500 گرمی 55% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

بيکن ايرلندي 90درصد 250 گرمی سولیکو
سولیکو

ناموجود

کوکتل گوشت دودی توری سولیکو
سولیکو

ناموجود

کالباس جونه وکیوم 300 گرمی سولیکو
سولیکو

ناموجود

سوسیس انگشتی 80 % توری سولیکو
سولیکو

ناموجود

پپرونی دارفرش سولیکو
سولیکو

ناموجود

هات داگ گوشت توری 1کیلویی سولیکو ( کاله )
کاله

ناموجود

ژامبون مرغ دودی300گرمی کاله سولیکو
کاله

ناموجود

کالباس مرغ و قارچ 300 گرمی سولیکو کاله
کاله

ناموجود

کوکتل پنیر کاله توری نیم کیلوئی
کاله

ناموجود

کالباس 500 گرمی ماتادلا کاله
کاله

ناموجود

سوسیس هات داگ 55 درصد شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس هات داگ 300گرمی کاله
کاله

ناموجود

کالباس خشگ هلندی خانواده کاله
کاله

ناموجود

کالباس 40 درصد مارتادلا خانواده شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس هات داگ70درصد ممتاز

ناموجود

سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

کوکتل پنیر پاپیتال آترین

ناموجود

هات داگ 80 درصد پاپیتال 500 گرمی آترین

ناموجود

هات داگ پنیر 500 گرمی آترین

ناموجود