فروشگاه اینترنتی مایا

سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۱,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل پنیر پاپیتال آترین

۳۰ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۴,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل دودی پاپیتال 500 گرمی آترین

۳۰ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هات داگ 80 درصد پاپیتال 500 گرمی آترین

۳۰ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۴۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هات داگ پنیر 500 گرمی آترین

۳۰ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۲۶,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل گوشت فریال آترین

۳۰ %
تخفیف

۲۵,۸۰۰ تومان

۱۸,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشک خانواده فریال آترین

۳۰ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۰,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل انگشتی 500 گرمی آترین

۳۰ %
تخفیف

۳۳,۹۰۰ تومان

۲۳,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۷۰۰ تومان

۱۸,۲۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل 55%پنیری صدک

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۰,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیزبرگر 60% گوشت 4 عددی 400 گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۲,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زغالی برگر 90% گوشت 4 عددی 400گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه ویژه 70% گوشت 450 گرمی 9عددی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۲۹,۷۰۰ تومان

۲۰,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل دودی 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۳۰۰ تومان

۱۷,۸۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ویژه 90% گوشت 400 گرمی 4 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۳۳,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مارتادلا 500 گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۳,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک برگر 500 گرمی 90% گوشت 4 عددی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۴۷,۵۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس لیونر خانواده فریال

۳۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۱۹,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مرغ خانواده60 درصد شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۸,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس لیونرخانواده 55% شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۲,۸۰۰ تومان

۲۰,۰۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس ممتاز 70 % گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۲,۳۰۰ تومان

۱۹,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشک تیکه ای خانواده 60% شام شام

۲۰ %
تخفیف

۲۴,۲۵۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس قارچ ومرغ خانواده 55 % شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۰,۱۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید