فروشگاه اینترنتی مایا

فروشگاه اینترنتی مایا ، ورود

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۳,۸۰۰ تومان

۲۳,۰۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۳۱,۸۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۸,۱۰۰ تومان

۲۷,۲۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۱۲,۶۰۰ تومان

۱۲,۲۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۴۴,۷۰۰ تومان

۴۳,۳۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

نعنا خشک صادراتی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره ای خانواده مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۵۳,۸۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره 250 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 500 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۳۵,۲۰۰ تومان

۳۳,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله مرغ 400 گرمی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۳۱,۷۰۰ تومان

۳۰,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 950 گرمی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۳۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 350 گرمی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ خانواده 1 کیلویی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۶۰,۷۰۰ تومان

۵۷,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ 550 گرم مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو کلاسیک 450 گرمی کاله
کاله

۱ %
تخفیف

۲۵,۵۰۰ تومان

۲۵,۲۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ بسته بندی 540 گرمی کاله
کاله

۱ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۶,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر هویج پاکتی 200 میلی‎لیتر پگاه
پگاه

۳ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی زیتونی 180 گرمی تحفه
تحفه

۳ %
تخفیف

۱۸,۴۰۰ تومان

۱۷,۸۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 120 گرمی تحفه
تحفه

۳ %
تخفیف

۱۲,۴۰۰ تومان

۱۲,۰۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی با لوبیا 230 گرمی کاوردار تحفه
تحفه

۳ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۵۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی شویدی 180 گرمی تحفه
تحفه

۳ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۴۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید