فروشگاه اینترنتی مایا

سوپ جو هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ قارچ هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ زرشک و گوجه فرنگی 70 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلیم 75 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ پاکت 70 گرمی پاتری سوپ

۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات پاکت 75 گرمی پاتری سوپ

۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو 70 گرمی سبزان
سبزان

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ ورمیشل سبزان
سبزان

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ 70 گرمی سبزان
سبزان

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ قارچ 70 گرمی سبزان
سبزان

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات 70گرمی سبزان
سبزان

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو 65 گرمی الیت
الیت

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ 65 گرمی الیت
الیت

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ و ذرت 65 گرمی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا آماده قارچ و پنیر 180 گرمی الیت
الیت

۲۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا آماده گوجه و ریحان 180 گرمی الیت
الیت

۲۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ 65 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۳۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۳۱,۸۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۸,۱۰۰ تومان

۲۷,۲۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره ای خانواده مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۵۳,۸۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید