فروشگاه اینترنتی مایا

فلافل لبنانی 15% گوشت قرمز 450 گرمی شام شام
شام شام

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۷۰۰ تومان

۱۰,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر رنده بوترچیز 2 کیلوگرمی

۱۰ %
تخفیف

۹۷,۵۰۰ تومان

۸۷,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 10 عددی گوشت و قارچ نودالیت
الیت

۱۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ با ورمیشل الیت 65 گرم
الیت

۱۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ قارچ 65 گرم آماده لذیذ
آماده لذیذ

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو وگوجه فرنگی الیت 65 گرم
الیت

۱۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ صدک
صدک

۳۰ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۱۹,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ صدک
صدک

۳۰ %
تخفیف

۲۲,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 250 گرم رنده شده دالیا
دالیا

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۶,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا 500گرم رنده شده دالیا
دالیا

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۷۰۰ تومان

۳۲,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیفتک 480 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۴۸,۵۰۰ تومان

۴۷,۰۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرغ کنتاکی سوخاری 450گرمی ب.آ

۳ %
تخفیف

۲۵,۷۰۰ تومان

۲۴,۹۲۹ تومان

افزودن به سبد خرید

جوجه کباب زعفرانی 800گرمی ب.آ

۳ %
تخفیف

۳۰,۶۰۰ تومان

۲۹,۶۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 950گرمی ب.آ

۳ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۴,۵۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 950گرمی ب.آ

۳ %
تخفیف

۴۸,۴۰۰ تومان

۴۶,۹۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 1000 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۵۷,۴۰۰ تومان

۵۵,۶۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

کراکت سیب زمینی 350گرمی ب.آ

۳ %
تخفیف

۱۱,۶۰۰ تومان

۱۱,۲۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 90% ب.آ

۳ %
تخفیف

۳۵,۷۰۰ تومان

۳۴,۶۲۹ تومان

افزودن به سبد خرید

شامی کباب 55% گوشت ب.آ

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 30% گوشت 500 گرمی نیان

۳ %
تخفیف

۱۳,۱۰۰ تومان

۱۲,۷۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 60% گوشت 500 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۹,۷۰۰ تومان

۲۸,۸۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بال زعفرانی800گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۲,۲۰۰ تومان

۲۱,۵۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه 360 گرمی نیان

۳ %
تخفیف

۱۹,۷۰۰ تومان

۱۹,۱۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 450 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۱۵,۴۰۰ تومان

۱۴,۹۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید