فروشگاه اینترنتی مایا

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۳,۸۰۰ تومان

۲۳,۰۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۳۱,۸۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۸,۱۰۰ تومان

۲۷,۲۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 950 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۴۶,۳۰۰ تومان

۴۴,۹۱۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۱۲,۶۰۰ تومان

۱۲,۲۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۴۴,۷۰۰ تومان

۴۳,۳۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 450 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره ای خانواده مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۵۳,۸۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره 250 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 500 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۳۵,۲۰۰ تومان

۳۳,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله مرغ 400 گرمی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۳۱,۷۰۰ تومان

۳۰,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 950 گرمی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۳۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 350 گرمی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ خانواده 1 کیلویی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۶۰,۷۰۰ تومان

۵۷,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ 550 گرم مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو کلاسیک 450 گرمی کاله
کاله

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ بسته بندی 540 گرمی کاله
کاله

۲۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب . آ
ب . آ

ناموجود

کردون بلو 500گرمی مارین
مارین

ناموجود

فیله سوخاری تیلاپیا 500 گرمی مارین
مارین

ناموجود

ناگت مرغ مهمانی 1 کیلویی کاله
کاله

ناموجود