فروشگاه اینترنتی مایا

سوپ جو60 گرمی نودیلند
نودیلند

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر معمولی 500گرمی 30% گوشت 5عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۰۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر ویژه 70درصد سلفونی 450گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۴۸,۷۰۰ تومان

۳۴,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل تند و فلفلی پاکت دسته دار 950گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۶۹,۰۰۰ تومان

۴۸,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 70% گوشت - 450 گرمی پاک جم

۲۰ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۴۶,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردون بلو 500 گرمی پاک جم

۲۰ %
تخفیف

۷۲,۰۰۰ تومان

۵۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 450 گرمی پاک جم

۲۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل 75% گوشت 500 گرمی پاک جم

۲۰ %
تخفیف

۶۴,۵۰۰ تومان

۵۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 30% گوشت 5 عددی پاک جم

۲۰ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۲۶,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه (ظرفی) 70% گوشت 6 عددی پاک جم

۲۰ %
تخفیف

۶۱,۵۰۰ تومان

۴۹,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 90% گوشت(جعبه ای) 5 عددی پاک جم

۲۰ %
تخفیف

۹۳,۰۰۰ تومان

۷۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا کم چرب رنده شده 250 گرمی دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۴۱,۰۰۰ تومان

۳۸,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا 180 گرمی کاله
کاله

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ممتاز 500گرمی 60%گوشت 5 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۴۱,۷۰۰ تومان

۳۶,۶۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

لقمه برگر 30% گوشت 12 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۴,۵۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کوکو سیب زمینی نیمه آماده 200 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 70% پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۹۹,۰۰۰ تومان

۶۹,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر ورقه ای گودا 180 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۲,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا ورقه ای 750 گرمی ماکیماه
ماکیماه

۳۰ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا ورقه ای 180 گرمی ماکیماه
ماکیماه

۳۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 180گرمی ماکیماه
ماکیماه

۳۰ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۴,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 500گرمی ماکیماه
ماکیماه

۳۰ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۴۱,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات 65 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ نیمه آماده پیاز فرانسوی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید