فروشگاه اینترنتی مایا

سوپ جو60 گرمی نودیلند
نودیلند

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ 61گرمی نودیلند

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر معمولی 500گرمی 30% گوشت 5عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۰۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل سینه مرغ 90% پاکت دسته دار 950گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۸۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل تند و فلفلی پاکت دسته دار 950گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۶۹,۰۰۰ تومان

۴۸,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر ویژه 70درصد سلفونی 450گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۴۸,۷۰۰ تومان

۳۴,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پروسس پخش شدنی ورقه ای 180 گرمی آلیما
آلیما

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردون بلو 500 گرمی پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۵۸,۸۰۰ تومان

۵۱,۷۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 95% گوشت 4 عددی پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۹۵,۲۰۰ تومان

۸۳,۷۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 30% گوشت 5 عددی پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۲۶,۶۰۰ تومان

۲۳,۴۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 90% گوشت(جعبه ای) 5 عددی پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۷۹,۸۰۰ تومان

۷۰,۲۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه (لفاف) 70 % گوشت 5 عددی پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۶,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 60% گوشت 5 عددی پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۶,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مرغ برگر 75% - 500 گرمی پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۳,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر 90% - 500 گرمی گوشت پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۸۴,۰۰۰ تومان

۷۳,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه (جعبه ای) 70% گوشت 9 عددی پاک جم

۱۲ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرموزارلا کم چرب رنده شده 250 گرمی دالیا
دالیا

۷ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا 180 گرمی کاله
کاله

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ممتاز 500گرمی 60%گوشت 5 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۴۱,۷۰۰ تومان

۳۶,۶۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

لقمه برگر 30% گوشت 12 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۴,۵۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کوکو سیب زمینی نیمه آماده 200 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 70% پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۹۹,۰۰۰ تومان

۶۹,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر ورقه ای گودا 180 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پیتزا ورقه ای 750 گرمی ماکیماه
ماکیماه

۱۲ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید