فروشگاه اینترنتی مایا

عسل ممتاز 600گرمی کوهدشت
کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل خرما ( شهد عسلی ) کتابی کوچک 260گرمی مینو
مینو

۷ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ممتاز 400گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۹۹,۰۰۰ تومان

۷۹,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ارتفاعات پت 600 گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل شیشه 600گرمی شانا
شانا

۱۵ %
تخفیف

۴۵,۴۹۰ تومان

۳۸,۶۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل زرشک 600 گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۸۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ارتفاعات پت 400 گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۶۴,۰۰۰ تومان

۵۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ساشه 30 عددی هدیه کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۶۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ارتفاعات شیشه 850 گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۰۶,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل شیشه ای 400 گرمی گلبل

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۱,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل شیشه ای 1000 گرمی گلبل

۱۰ %
تخفیف

۶۷,۵۰۰ تومان

۶۰,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل چهل گیاه 1800 گرمی آبشن
آبشن

۳۰ %
تخفیف

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۱۲۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 300 گرم شیشه هانولان

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۵,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 500 گرم پت هانولان

۱۵ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 900 گرم شیشه هانولان

۳۵ %
تخفیف

۷۶,۵۰۰ تومان

۴۹,۷۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ظرف شیشه ای 1070 گرمی شیگوار
شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۱۶۷,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل چهل گیاه زعفرانی ظرف شیشه ای 400 گرمی شیگوار
شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۸,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوزه ای 500گرمی شکلی
شکلی

۴۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوزه ای 250گرمی شکلی
شکلی

۲۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل خرما 500گرمی مینو
مینو

۷ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوهستان ظرف پت 1800 گرمی شیگوار
شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل چندگیاه 250گرم جواهری

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 1400گرم آبشن

۳۵ %
تخفیف

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۹۵,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل هفت گیاه 1000گرمی شیگوار
شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۷۹,۰۰۰ تومان

۷۱,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید