فروشگاه اینترنتی مایا

عسل چهل گیاه 1800 گرمی آبشن
آبشن

۴۰ %
تخفیف

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۶۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ممتاز250 گرمی (پمپی ) برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 300 گرم شیشه هانولان

۵۰ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۱۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 500 گرم پت هانولان

۵۰ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۲۱,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 1000 گرم پت هانولان

۵۰ %
تخفیف

۸۴,۰۰۰ تومان

۴۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 900 گرم شیشه هانولان

۵۰ %
تخفیف

۷۶,۵۰۰ تومان

۳۸,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوهستان 1500 گرمی آبشن
آبشن

۱۰ %
تخفیف

۸۳,۸۰۰ تومان

۷۵,۴۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل پت طبیعی 270 گرمی بیژن
بیژن

۷ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۷,۴۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوزه ای 500گرمی شکلی
شکلی

۵ %
تخفیف

۴۵,۵۰۰ تومان

۴۳,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوزه ای 250گرمی شکلی
شکلی

۵ %
تخفیف

۲۵,۴۰۰ تومان

۲۴,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل خرما 500گرمی مینو
مینو

۷ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوهستان ظرف پت 1800 گرمی شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل بهارنارنج 1000گرمی شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۹۳,۰۰۰ تومان

۸۳,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 1800گرمی شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱۲۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 900گرمی شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 310گرم شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۴,۹۹۰ تومان

۱۹,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 1300گرمی آبشن

۱۵ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۴۶,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 1400گرم آبشن

۴۰ %
تخفیف

۷۴,۰۰۰ تومان

۴۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ظرف شیشه ای 1070 گرمی شیگوار
شیگوار

ناموجود

عسل چهل گیاه زعفرانی ظرف شیشه ای 400 گرمی شیگوار
شیگوار

ناموجود

عسل 330 گرمی فامیلا
فامیلا

ناموجود

عسل مخصوص چندگیاه ارگانیک 850گرمی جواهری

ناموجود

عسل ویژه چندگیاه 250گرمی جواهری

ناموجود

عسل گون انگبین 250گرمی جواهری

ناموجود