فروشگاه اینترنتی مایا

عسل شیشه 600گرمی شانا
شانا

۲۵ %
تخفیف

۴۵,۴۹۰ تومان

۳۴,۱۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل زرشک 600 گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۷۵,۳۰۰ تومان

۶۰,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ارتفاعات پت 400 گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۴۶,۱۰۰ تومان

۳۶,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل زعفرانی 600گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ساشه 30 عددی هدیه کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۴۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ارتفاعات شیشه 850 گرمی کوهدشت

۲۰ %
تخفیف

۹۴,۵۰۰ تومان

۷۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 900 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۵۳,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل شیشه ای 400 گرمی گلبل

۲۵ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۵,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل شیشه ای 1000 گرمی گلبل

۲۵ %
تخفیف

۶۷,۵۰۰ تومان

۵۰,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 300 گرم شیشه هانولان

۳۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۱۹,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 500 گرم پت هانولان

۳۵ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۲۸,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 1000 گرم پت هانولان

۳۵ %
تخفیف

۸۴,۰۰۰ تومان

۵۴,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 900 گرم شیشه هانولان

۳۵ %
تخفیف

۷۶,۵۰۰ تومان

۴۹,۷۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل ظرف شیشه ای 1070 گرمی شیگوار
شیگوار

۳۵ %
تخفیف

۱۶۷,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل چهل گیاه زعفرانی ظرف شیشه ای 400 گرمی شیگوار
شیگوار

۳۵ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوزه ای 500گرمی شکلی
شکلی

۴۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوزه ای 250گرمی شکلی
شکلی

۲۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل کوهستان ظرف پت 1800 گرمی شیگوار
شیگوار

۴۵ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل بهارنارنج 1000گرمی شیگوار
شیگوار

۳۵ %
تخفیف

۹۳,۰۰۰ تومان

۶۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل گون 1000گرمی شیگوار
شیگوار

۳۵ %
تخفیف

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 400گرمی شیگوار
شیگوار

۳۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل هفت گیاه 1000گرمی شیگوار
شیگوار

۳۵ %
تخفیف

۷۹,۰۰۰ تومان

۵۱,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 1800گرمی شیگوار
شیگوار

۳۵ %
تخفیف

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۸۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل 500گرمی پت شیگوار
شیگوار

۳۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۲۷,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید