فروشگاه اینترنتی مایا

پيش دستي 22 ويولت
ویولت

۳۰ %
تخفیف

۴۱۳,۰۰۰ تومان

۲۸۹,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس یکبار مصرف چهارگوش بزرگ مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 4 عددي

۱۲ %
تخفیف

۵۶,۷۷۳ تومان

۴۹,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکبار مصرف دسري گرددرب دار200ml آوين(6عددي)-بيرنگ

۱۲ %
تخفیف

۲۶,۶۰۲ تومان

۲۳,۴۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

فنجان یکبار مصرف کلاسيک 220 ml مدل لونا(10عددي)-بيرنگ

۱۲ %
تخفیف

۵۲,۶۲۰ تومان

۴۶,۳۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکار مصرف دسري درسا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۳۵۰ تومان

۱۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکبار مصرف روژين CC130 پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۲۴۴ تومان

۱۵,۱۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

جام پارس یکبار مصرف 140CCپلي استايرني بسته سلفوني 6عددي

۱۲ %
تخفیف

۱۹,۲۴۴ تومان

۱۶,۹۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف cc 200 مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۴۵۱ تومان

۱۱,۸۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکبار مصرف روژين پلي استايرني بسته سلفونی 6 عددي

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۹۲۰ تومان

۲۲,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كارد یکبار مصرف 25 عددي سيدني شيشه اي طب مسافرتي

۷ %
تخفیف

۶,۳۰۰ تومان

۵,۸۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف یکبار مصرف پلی استایرن یکبارمصرف پیشتازان

۷ %
تخفیف

۹,۴۰۰ تومان

۸,۷۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۵,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۵,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال غذاخوري یکبار مصرف امپريال(پک 24 عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۷,۷۰۲ تومان

۲۴,۳۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق کافه کوتاه یکبار مصرف امپريال(پک 50عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۲,۹۹۹ تومان

۲۰,۲۳۹ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق کافه متوسط یکبار مصرف امپريال(پک 50عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۲,۲۹۱ تومان

۲۸,۴۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۵,۴۳۶ تومان

۳۱,۱۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۶,۷۲۱ تومان

۲۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۵۷,۸۳۰ تومان

۵۰,۸۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۴,۰۷۹ تومان

۲۹,۹۸۹ تومان

افزودن به سبد خرید

کارد یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۵,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۳,۷۷۴ تومان

۲۹,۷۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۵۰,۸۴۳ تومان

۴۴,۷۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۳۰,۶۹۹ تومان

افزودن به سبد خرید