فروشگاه اینترنتی مایا

فنجان یکبار مصرف هواپيمايي 180ML مدل آترين (10عددي ) - بيرنگ

۲۰ %
تخفیف

۲۶,۶۴۵ تومان

۲۱,۳۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فنجان یکبار مصرف کلاسيک 220 ml مدل لونا(10عددي)-بيرنگ

۲۰ %
تخفیف

۵۲,۶۲۰ تومان

۴۲,۰۹۶ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکبار مصرف دسري گرددرب دار200ml آوين(6عددي)-بيرنگ

۲۰ %
تخفیف

۲۶,۶۰۲ تومان

۲۱,۲۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکار مصرف دسري درسا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۳۵۰ تومان

۱۶,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکبار مصرف روژين CC130 پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۲۴۴ تومان

۱۳,۷۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جام پارس یکبار مصرف 140CCپلي استايرني بسته سلفوني 6عددي

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۲۴۴ تومان

۱۵,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جام یکبار مصرف روژين پلي استايرني بسته سلفونی 6 عددي

۲۰ %
تخفیف

۲۵,۹۲۰ تومان

۲۰,۷۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۴,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کارد یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۶۳۱ تومان

۱۴,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف دسري یکبار مصرف مدل دنيز (6عددي) - بيرنگ کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۲۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۴۳۶ تومان

۲۸,۳۴۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۶,۷۲۱ تومان

۲۱,۳۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۵۷,۸۳۰ تومان

۴۶,۲۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۳,۷۷۴ تومان

۲۷,۰۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۵۰,۸۴۳ تومان

۴۰,۶۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۲۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس بيضي یکبار مصرف ميني پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۷۷۳ تومان

۲۲,۲۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس ميني یکبار مصرف چهارگوش لوكس(6عددي) کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۰۱۱ تومان

۳۱,۲۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف دسري یکبار مصرف شايلين 400ML (6عددي ) - بيرنگ کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۸۲۲ تومان

۲۲,۲۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال دسر یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 50 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۱۰,۹۴۴ تومان

۸,۷۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۶۳۲ تومان

۲۸,۵۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس چهارگوش کوچک یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني4 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۲۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۷ تومان

۱۶,۰۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۸۸۶ تومان

۲۷,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید