فروشگاه اینترنتی مایا

شیر موز 1000 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۷۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو 1000 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۷۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر قهوه 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کم چرب 1000 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر ساده کم چرب اسلیو 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۲,۸۰۰ تومان

۲,۵۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرتوت فرنگی 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پرچرب 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۲,۸۵۰ تومان

۲,۵۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پرچرب 1000 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۶,۷۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر نارگیل 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر نارگیل عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرموز 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر موز غنی شده با ویتامین A+D دنت
دنت

۸ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرکاکائوغنی شده با ویتامین A+D دنت
دنت

۸ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرموز 1 لیتری میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر موز 200 سی سی میهن
میهن

۱۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر قهوه 200 سی سی میهن
میهن

۱۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر قهوه 1 لیتری میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر خرما 200 سی سی میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر عسل 1 لیتری میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر بزرگ پرچرب 1 لیتر میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۶,۹۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کوچک 200 سی سی میهن
میهن

۱۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر لایت 1 لیتری میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کم چرب اسلیم 200 سی سی میهن
میهن

۱۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید