فروشگاه اینترنتی مایا

شیر کم چرب 1 لیتری کاله
کاله

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر استریل یک لیتری 3 درصد چربی صباح
صباح

۷,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر نایلونی کم چرب 800 سی سی پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۳,۷۵۰ تومان

۳,۶۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو پرچرب 1 لیتری پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر بطری پر چرب 1 لیتری پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۶,۴۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پاستوریزه بطری 946 سی سی 1.5 درصد پگاه

۵ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو استریل پاکتی اسکوئر پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو نایلونی یک لیتری هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۶۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر غنی شده با ویتامین D3 نایلونی 2/5 درصدچربی 850 گرمی هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۳,۴۰۰ تومان

۳,۲۹۸ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر طعم دار توت فرنگی دنت
دنت

۳ %
تخفیف

۲,۳۰۰ تومان

۲,۲۳۱ تومان

افزودن به سبد خرید

نوشیدنی توت عسل دنت
دنت

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر موز 200 سی سی تتراپک هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر تترا پک پرچرب هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۷,۱۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو کوچک میهن
میهن

۳ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر غنی شده با ویتامین D3 بطری یک لیتری کم چرب هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۷۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر استریل تتراپک یک لیتری 1.5%
پگاه

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر استریل 1 لیتری 3% پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۷,۰۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر غنی شده پاستور نایلونی 900

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پاستوریزه 800 گرمی 1.2درصد esl پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پاستوریزه بطری 946 سی سی 3 درصد پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر عسل 200 سی سی اسلیم میهن
میهن

۳ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر موز 1000 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو 200 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو 1000 سی سی عالیس
عالیس

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید