فروشگاه اینترنتی مایا

شیراستریلیزه200سی سی کم چرب ویتامین D پاک
پاک

۷ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر استریل تتراپک یک لیتری 1.5%

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر استریل 1 لیتری 3% پگاه
پگاه

۱۰ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۶,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو استریل پاکتی 200 سی سی پگاه
پگاه

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر ساده 2.5 درصد چربی پگاه
پگاه

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نشاسته 500 گرمی قوطی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۱۲,۴۰۰ تومان

۱۱,۵۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر عسل 200 سی سی اسلیم میهن
میهن

۱۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو بطری 235 سی سی چوپان

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر موز 1000 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۷۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کاکائو 1000 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۷۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر قهوه 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کم چرب 1000 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر ساده کم چرب اسلیو 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۲,۸۰۰ تومان

۲,۵۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرتوت فرنگی 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پرچرب 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۲,۸۵۰ تومان

۲,۵۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر پرچرب 1000 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۶,۷۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر نارگیل 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر نارگیل عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۷۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرموز 200 سی سی عالیس
عالیس

۹ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر موز غنی شده با ویتامین A+D دنت
دنت

۸ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرکاکائوغنی شده با ویتامین A+D دنت
دنت

۸ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرموز 1 لیتری میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر موز 200 سی سی میهن
میهن

۱۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید