فروشگاه اینترنتی مایا

کشمش پلویی 75 گرمی ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 100گرمی ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچی کشمش350 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۸,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال پسته 80 گرمی کریستال
کریستال

۱۰ %
تخفیف

۵۵,۹۰۰ تومان

۵۰,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام هندی متوسط 30 گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پسته 50 گرمی نمکی هوگر
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۵,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان لیمویی متوسط 40 گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی طلایی (350گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مویز لوکس(350گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زرین نمکی (400گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۸۸,۰۰۰ تومان

۱۶۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو ترش (300 گرمی)
هوگر

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۷۰۰ تومان

۲۸,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی 650 گرمی مشکین

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۸۳۳ تومان

۳۲,۴۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی 700 گرمی مشکین

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۶۶۷ تومان

۳۴,۹۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر ویژه 200 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۶۹,۸۰۰ تومان

۶۴,۹۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام درختی متوسط 38 گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زمینی سرکه نمکی 40گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زمینی نمکی 40گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان گلپر 100 گرمی هوگر
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان نمکی 100 گرمی هوگر
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۶,۱۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

پسته بوداده نمکین 35 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 700 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۳۳,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید