فروشگاه اینترنتی مایا

خلال پسته 80 گرمی کریستال
کریستال

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۵,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۴۹,۷۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 700 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۵۵,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد برشته 120گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۵,۸۳۰ تومان

۲۵,۰۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۳,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 900 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۸۰,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 45 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۱۰ %
تخفیف

۷۶,۵۰۰ تومان

۶۸,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو بخارا 250گرم وكيوم برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۵۸,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۶۹,۵۰۰ تومان

۶۲,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۵۰۰ تومان

۴۹,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۵۸,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۷۱,۵۰۰ تومان

۶۴,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۵۰۰ تومان

۴۸,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۵۲,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال بادام 100 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۶۳,۹۰۰ تومان

۵۷,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۷۶,۹۰۰ تومان

۶۹,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۴۹,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش پلويي 400گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۰,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلو خورشتي 400 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۹۹,۹۰۰ تومان

۸۹,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو خشك 100 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۲,۹۵۰ تومان

۲۲,۲۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو 300 گرمي برکت

۱۰ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۸۰,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه هندوانه بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۸,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید