فروشگاه اینترنتی مایا

رطب مضافتی 750 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

۳۰ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی 600 گرمی مشکین

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی 650 گرمی مشکین

۲۰ %
تخفیف

۳۶,۸۳۳ تومان

۲۹,۴۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی 700 گرمی مشکین

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۶۶۷ تومان

۳۱,۷۳۳ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات سفید 350 گرمی

۱۲ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۱,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات تلخ 350گرمی

۱۲ %
تخفیف

۵۳,۹۵۰ تومان

۴۷,۴۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات شیری 350 گرمی

۱۲ %
تخفیف

۴۷,۵۵۰ تومان

۴۱,۸۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 700 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۳۳,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۶۸,۹۰۰ تومان

۶۴,۰۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۷ %
تخفیف

۵۲,۹۰۰ تومان

۴۹,۱۹۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما کبکاب پانی یک و نیم کیلو گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۶,۴۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۴۶,۲۰۰ تومان

۴۲,۹۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۴۹,۲۰۰ تومان

۴۵,۷۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۲,۵۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 900 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۴,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 850 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۳,۰۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۳۹,۷۰۰ تومان

۳۶,۹۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۴۳,۴۰۰ تومان

۴۰,۳۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما آلویی 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پیارم 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید