فروشگاه اینترنتی مایا

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۱,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 700 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۲,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۴۰,۷۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۷۱,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی شهداد

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۵۷۱ تومان

۲۵,۷۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۲۵ %
تخفیف

۷۶,۵۰۰ تومان

۵۷,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 500 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

۲۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی لوکس دیماس
دیماس

۳۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما کبکاب پانی یک و نیم کیلو گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۵۷,۹۰۰ تومان

۴۶,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۶۹,۵۰۰ تومان

۵۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۵۳,۵۰۰ تومان

۴۰,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۱,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۴۹,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۷۱,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۴۳,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی درجه یک 700 گرمی دیماس

۳۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 750 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

ناموجود

خرما مضافتی 700 گرمی مشکین

ناموجود

خرما مضافتی 600 گرمی مشکین

ناموجود

خرما مضافتی 650 گرمی مشکین

ناموجود

خرما رویال 1 کیلویی پانی
پانی

ناموجود

خرما پیارم حبه سلفون 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

خرما با مغز بادام و روکش شکلات سفید 350 گرمی

ناموجود