فروشگاه اینترنتی مایا

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات سفید 350 گرمی

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات تلخ 350گرمی

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۵۰ تومان

۴۸,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما با مغز بادام و روکش شکلات شیری 350 گرمی

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۵۵۰ تومان

۴۲,۷۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 700 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۳۰ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۳۳,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۶۸,۹۰۰ تومان

۶۲,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۲۵ %
تخفیف

۵۲,۹۰۰ تومان

۳۹,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۴۶,۲۰۰ تومان

۳۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۹,۷۰۰ تومان

۲۹,۷۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۱,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۴۰ %
تخفیف

۴۹,۲۰۰ تومان

۲۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 900 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 850 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۰,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۴۳,۴۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما آلویی 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پیارم 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما زاهدی 500 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما رویال 1 کیلویی پانی
پانی

ناموجود

خرما پیارم حبه سلفون 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

خرما مضافتی شهداد

ناموجود

خرما سوپر مضافتی صادراتی 650 گرم (جعبه مقوایی) کنعان

ناموجود

خرما سوپر مضافتی صادراتی 650 گرم کنعان

ناموجود