فروشگاه اینترنتی مایا

خرما مضافتی 650 گرمی مشکین

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۸۳۳ تومان

۳۲,۴۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی 700 گرمی مشکین

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۶۶۷ تومان

۳۴,۹۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای خاصویی 400 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی600 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 650 گرم سریوای

۱۵ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۴۰,۷۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پيارم 400 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۶۸,۹۰۰ تومان

۶۴,۰۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی شهداد

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۵۷۱ تومان

۲۵,۷۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۷ %
تخفیف

۵۲,۹۰۰ تومان

۴۹,۱۹۷ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 500 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

۲۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی لوکس دیماس
دیماس

۳۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۲,۵۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۷ %
تخفیف

۴۳,۴۰۰ تومان

۴۰,۳۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی درجه یک 700 گرمی دیماس

۳۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 750 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

ناموجود

خرما مضافتی 600 گرمی مشکین

ناموجود

خرما رویال 1 کیلویی پانی
پانی

ناموجود

خرما پیارم حبه سلفون 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

خرما با مغز بادام و روکش شکلات سفید 350 گرمی

ناموجود

خرما با مغز بادام و روکش شکلات تلخ 350گرمی

ناموجود

خرما با مغز بادام و روکش شکلات شیری 350 گرمی

ناموجود

رطب مضافتی 700 گرم سریوای

ناموجود

خرما سوپر مضافتی صادراتی 650 گرم (جعبه مقوایی) کنعان

ناموجود

خرما سوپر مضافتی صادراتی 650 گرم کنعان

ناموجود