فروشگاه اینترنتی مایا

خرمای مضافتی بم ممتاز درجه یک 700 گرمی دهکده پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۲۸,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی 500 گرمی درجه یک دیماس
دیماس

۴۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی لوکس دیماس
دیماس

۴۰ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۲۰,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای طبیعی بی هسته 250 گرمی پانی

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۱,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما کبکاب پانی یک و نیم کیلو گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۴۱,۴۰۰ تومان

۳۱,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده ممتاز درجه یک 600 گرمی پانی
پانی

۱۵ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای زاهدی 500 گرمی پانی
پانی

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 700 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۲۷,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده لوکس 750 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۲۹,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 900 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۴۰۰ تومان

۲۶,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب طلایی پانی 850 گرمی پانی
پانی

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما مضافتی بم 550 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۰,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای مضافتی بم دهکده 600 گرمی پانی
پانی

۲۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۲,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما آلویی 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پیارم 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۴۰,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی درجه یک 700 گرمی دیماس

۴۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رطب مضافتی درجه یک 600 گرمی دیماس

۴۰ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس خرما 200 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما زاهدی 500 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس خرما کاکائويي200گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمای پیارم 400 گرمی پانی
پانی

ناموجود