فروشگاه اینترنتی مایا

آلبالو ترش 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 400گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۲۱,۸۰۰ تومان

۲۱,۱۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۷۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

آلوچه ترش 250 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۶۰۳ تومان

افزودن به سبد خرید

آلوچه ترش 180گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۹۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک زرد الو 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک انار 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک آلو 90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۵ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۲,۹۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک انار90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۵ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۲,۹۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک آلبالویی90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۵ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۲,۹۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک پذیرایی چند میوه 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۰,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 620 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشک آلو 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لواشک آلبالویی 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود