فروشگاه اینترنتی مایا

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 45 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۷۶,۹۰۰ تومان

۶۹,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو 300 گرمي برکت

۱۰ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۸۰,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه هندوانه بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۸,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان لیمویی متوسط 40 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

تخمه كدو مرمري 400گرمی برتر
برتر

ناموجود

تخمه جابانی 125 گرمی برتر
برتر

ناموجود

تخمه هندوانه 120 گرمی برتر
برتر

ناموجود

مغز تخمه آفتابگردان نمکی متوسط 40 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

مغز سه تخمه نمکی 40 گرمی مزمز
مزمز

ناموجود

تخمه آفتابگردان گلپر 100 گرمی هوگر
هوگر

ناموجود

تخمه آفتابگردان لیمویی 100 گرمی هوگر
هوگر

ناموجود

تخمه آفتابگردان نمکی 100 گرمی هوگر
هوگر

ناموجود

تخمه آفتاب گردان بدون کلسترول موهيتو 75 گرمی سنجابک
سنجابک

ناموجود

تخمه هندوانه گلپر 75 گرمی سنجابک
سنجابک

ناموجود

تخمه كدو شور 50 گرمي گلستان
گلستان

ناموجود

تخمه هندوانه آبليمويي بدون کلسترول سنجابک
سنجابک

ناموجود

تخمه آفتاب گردان فلفلي بدون کلسترول سنجابک
سنجابک

ناموجود

تخمه کدو گوشتی 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

تخمه هندوانه 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

تخمه آفتابگردان بزرگ لیمویی مزمز
مزمز

ناموجود

مغز تخمه هندوانه نمکی 35 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

تخمه آفتابگردان نمکی بزرگ 145 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

مغز تخمه کدو نمکی 40 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود