فروشگاه اینترنتی مایا

مغز تخمه آفتابگردان لیمویی متوسط 40 گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان نمکی متوسط 40 گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز سه تخمه نمکی 40 گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان گلپر 100 گرمی هوگر
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان لیمویی 100 گرمی هوگر
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان نمکی 100 گرمی هوگر
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان بزرگ لیمویی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان نمکی 45 گرمی چی توز
چی توز

۷ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان بزرگ نمکی 120گرمی مزمز
مزمز

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه شور 120 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 250گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو 300 گرمي برکت

۲۵ %
تخفیف

۷۹,۹۰۰ تومان

۵۹,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 200 گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۲۷,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه هندوانه بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۳,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو مرمري 400گرمی برتر
برتر

ناموجود

تخمه جابانی 125 گرمی برتر
برتر

ناموجود

تخمه هندوانه 120 گرمی برتر
برتر

ناموجود

تخمه هندوانه گلپر 75 گرمی سنجابک
سنجابک

ناموجود

تخمه آفتاب گردان بدون کلسترول موهيتو 75 گرمی سنجابک
سنجابک

ناموجود

تخمه كدو شور 50 گرمي گلستان
گلستان

ناموجود

تخمه هندوانه آبليمويي بدون کلسترول سنجابک
سنجابک

ناموجود

تخمه آفتاب گردان فلفلي بدون کلسترول سنجابک
سنجابک

ناموجود

تخمه کدو گوشتی 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

تخمه هندوانه 450گرمی برتر
برتر

ناموجود