فروشگاه اینترنتی مایا

مغز تخمه آفتابگردان نمكي 40 گرمي گلستان
گلستان

۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان سركه نمكي 40 گرمي گلستان

۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه هندوانه بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 50 گرممی ناتلز

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه ژاپني 250 گرمي برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو 300 گرمي برکت

۵ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۱,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه مرمري 300گرمی برکت

۵ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۱,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 200 گرمی برکت

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو گوشتي 150 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 200 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۲۵ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه هندوانه کلاله 350 گرمی پالیز
پالیز

ناموجود

تخمه کدو ریز خوی 400 گرمی پالیز
پالیز

ناموجود

تخمه ژاپنی 350 گرمی پالیز
پالیز

ناموجود

تخمه آفتابگردان 250 گرمی پالیز
پالیز

ناموجود