فروشگاه اینترنتی مایا

تخمه آفتاب گردان آبلیمویی سنجابک
سنجابک

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان بزرگ نمکی 120گرمی مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان ليمويي 100 گرمي گلستان
گلستان

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان گلپري 100 گرمي گلستان
گلستان

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان نمكي 100 گرمي گلستان
گلستان

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۹,۳۰۰ تومان

۱۸,۷۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۵,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان ليموئي 125 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۸,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه شور 40گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو گوشتي 50گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 125 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه شور 120 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 250گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه ژاپني 250 گرمي برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو 300 گرمي برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۲۹,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 200 گرمی برکت

۳۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه هندوانه بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو گوشتي 150 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 200 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۱۰,۸۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو گوشتی 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

مغز تخمه آفتابگردان نمكي 40 گرمي گلستان
گلستان

ناموجود

مغز تخمه آفتابگردان سركه نمكي 40 گرمي گلستان

ناموجود