فروشگاه اینترنتی مایا

خمیر دندان کویتی ارجینال 50 میل سیگنال
سیگنال

۱۰ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۷,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک متوسط مکس فرش کلگیت

۳ %
تخفیف

۱۸,۳۰۰ تومان

۱۷,۷۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال دندانی کمانی اورکلین
اورکلین

۲۵ %
تخفیف

۱۴,۸۲۴ تومان

۱۱,۱۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک تارگت با قدرت پاک کنندگی بالا دندان و لثه(متوسط ) جردن

۳ %
تخفیف

۲۳,۸۳۰ تومان

۲۳,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک اکسپرت کلین متوسط جردن

۳ %
تخفیف

۴۵,۸۴۸ تومان

۴۴,۴۷۳ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک ادونس چنج می متوسط با درپوش جردن

۳ %
تخفیف

۱۹,۷۲۹ تومان

۱۹,۱۳۷ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک ایندیویجوال ریچ کوچک نرم با درپوش جردن

۳ %
تخفیف

۳۶,۶۷۸ تومان

۳۵,۵۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک آلتیمیت یو نرم جردن

۳ %
تخفیف

۲۱,۹۰۹ تومان

۲۱,۲۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک آلتیمیت یو متوسط جردن

۳ %
تخفیف

۲۱,۹۰۹ تومان

۲۱,۲۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک بی بی هلو اسمایل جردن

۳ %
تخفیف

۲۵,۸۷۴ تومان

۲۵,۰۹۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک اکسپرت کلین نرم جردن

۳ %
تخفیف

۴۵,۸۴۸ تومان

۴۴,۴۷۳ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک توتال کیلین متوسط جردن

۳ %
تخفیف

۱۷,۲۲۲ تومان

۱۶,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک بی بی استپ 3 با درپوش مسافرتی مناسب 6 تا 9 سال جردن

۳ %
تخفیف

۲۲,۶۰۴ تومان

۲۱,۹۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک گام پروتکت محافظ لثه بسیار نرم با درپوش جردن

۳ %
تخفیف

۲۸,۸۹۹ تومان

۲۸,۰۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک ایندیویجوال کلین بزرگ نرم با درپوش جردن

۳ %
تخفیف

۳۶,۶۷۸ تومان

۳۵,۵۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک تارگت مناسب دندان های حساس(خیلی نرم) جردن

۳ %
تخفیف

۲۳,۸۳۰ تومان

۲۳,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک کلینیک اکشن متوسط با درپوش جردن

۳ %
تخفیف

۲۲,۸۶۳ تومان

۲۲,۱۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک کودک 0-2 سال بی بی لند

۳ %
تخفیف

۵,۶۰۰ تومان

۵,۴۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک کودک 3 تا 5 سال بی بی لند

۳ %
تخفیف

۵,۶۰۰ تومان

۵,۴۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

خمير دندان سفيد کننده 100 گرمي بس

۱۰ %
تخفیف

۶,۹۵۰ تومان

۶,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیردندان سفید کننده اینتگرال 8 سیگنال
سیگنال

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مسواک Carbon & Correct سیگنال
سیگنال

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیردندان مناسب کودکان 2 تا 6 سال Fruity سیگنال
سیگنال

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیردندان سنستیو لثه سیگنال
سیگنال

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۴,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید