فروشگاه اینترنتی مایا

نواربهداشتی بالدار مشبک 3 تاشده آبی خیلی بزرگ مای لیدی
مای لیدی

۱۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بهداشتی بالدار متوسط سبز مای لیدی
مای لیدی

۱۵ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۴,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پد بهداشتی اکسترا بزرگ 8*24 مولپد

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پد بهداشتی اکسترا شب خيلي بزرگ 7*24 مولپد

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پد بهداشتی اولترا بزرگ 8*24 مولپد

۱۰ %
تخفیف

۷,۹۵۰ تومان

۷,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پد بهداشتی کلاسيک بزرگ 8*24 مولپد

۱۰ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۴,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پد بهداشتی کلاسيک شب خيلي بزرگ 7*24 مولپد

۱۰ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۴,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پد بهداشتی اولترا سايز خيلي بزرگ 7*24 مولپد

۱۰ %
تخفیف

۷,۹۵۰ تومان

۷,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پد بهداشتی کلاسيک بسته بندي تکي (SW) بزرگ مولپد

۱۰ %
تخفیف

۵,۷۰۰ تومان

۵,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پد بهداشتی اکسترا متوسط 10*24 مولپد

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نواربهداشتی ضخیم بلند جدید آلویز
آلویز

۳ %
تخفیف

۸,۷۲۰ تومان

۸,۴۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بالدار مشبک بزرگ نارنجی 10 عددی مای لیدی
مای لیدی

۱۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بالدار کتانی بزرگ فیروزه ای 10 عددی مای لیدی
مای لیدی

۱۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بالدار مشبک بزرگ بنفش 10 عددی مای لیدی
مای لیدی

۱۵ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۵,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بالدار مشبک بزرگ صورتی 10 عددی مای لیدی
مای لیدی

۱۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بالدار نازک بزرگ شبانه پنبه ریز
پنبه ریز

۵ %
تخفیف

۹,۲۵۰ تومان

۸,۷۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بالدار نازک بزرگ نرمال 10 عددی پنبه ریز
پنبه ریز

۵ %
تخفیف

۷,۸۵۰ تومان

۷,۴۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بهداشتی بالدار بزرگ 10 عددی پنبه ریز
پنبه ریز

۵ %
تخفیف

۶,۶۵۰ تومان

۶,۳۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

نواربهداشتی بالدارنازک ارلید بزرگ نانسی 12 عددی
نانسی

۱۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نواربهداشتی بالدارنازک ارلید متوسط 14 عددی نانسی
نانسی

۱۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بهداشتی ضخیم معمولی 7 عددی آلویز
آلویز

۳ %
تخفیف

۸,۷۲۰ تومان

۸,۴۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بهداشتی ضخیم بزرگ 7 عددی آلویز
آلویز

۳ %
تخفیف

۸,۷۲۰ تومان

۸,۴۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بهداشتی معمولی ‏10‏تایی آلویز
آلویز

۳ %
تخفیف

۱۶,۷۵۹ تومان

۱۶,۲۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

نوار بهداشتی بزرگ‏ 8 تایی آلویز
آلویز

۳ %
تخفیف

۱۶,۷۵۹ تومان

۱۶,۲۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید