فروشگاه اینترنتی مایا

ترشی بندری 670 گرم شیشه برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۹,۳۷۰ تومان

۲۷,۳۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

خوراک لوبیا چیتی با قارچ420 گرمی سمیه
سمیه

۷ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 550 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 550 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط بادمجان 700گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۸,۳۴۰ تومان

۲۶,۳۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی قارچ 700 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴۸,۷۷۰ تومان

۴۵,۳۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط ساده 700گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۸,۳۴۰ تومان

۲۶,۳۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 550 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی هفت بیجار (مخلوط ریز)550 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط با زیتون 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۹۴,۹۰۰ تومان

۸۵,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۲۰۰ تومان

۳۸,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط لیته660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۵۰۰ تومان

۳۷,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی سیر گل 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۷۹,۴۰۰ تومان

۷۱,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل سبز 700گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۵,۷۵۰ تومان

۳۳,۲۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز
بهروز

۷ %
تخفیف

۳۳,۲۰۰ تومان

۳۰,۸۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۳۱,۲۰۰ تومان

۲۶,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي هفت بيجار 670 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۹,۲۴۰ تومان

۲۷,۱۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي سيرمرواريد 700گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۵۹,۳۷۰ تومان

۵۵,۲۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي سيرگل و سير حبه 700گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۵۲,۹۹۰ تومان

۴۹,۲۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي ليته 700 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۹,۲۴۰ تومان

۲۷,۱۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

برگ مو شور 700 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴۹,۸۰۰ تومان

۴۶,۳۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 680 گرمی شیشه ای توکل

ناموجود

ترشی سیر گل 640 گرمی سمیه
سمیه

ناموجود

ترشی فلفل سوزنی 630 گرمی  سمیه
سمیه

ناموجود