فروشگاه اینترنتی مایا

ترشی لیته 670 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۶۰۰ تومان

۸,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي هفت بيجار 670 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي سيرمرواريد 700گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي سيرگل و سير حبه 700گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شور مخلوط 700 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي هالوپينو 240 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي ليته 700 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي موسير سفيد 700گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برگ مو شور 700 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۶,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری450گرم مهرام
مهرام

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سیر ترشی حبه 700 گرمی مهرام
مهرام

۱۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سیر ترشی مروارید 700 گرمی مهرام
مهرام

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي فلفل هالاپينو 180 گرمي بهروز

۳ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سیرترشی گل700 گرمی مهرام
مهرام

۱۶,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 660 گرمی مهرام
مهرام

۱۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 670 گرمی مهرام
مهرام

۱۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل هالوپینو 330 گرمی مهرام
مهرام

۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سیر مروارید کاساندا

ناموجود

ترشی مخلوط 250 گرمی مهرام
مهرام

ناموجود

ترشی بندری 250 گرمی مهرام
مهرام

ناموجود

ترشی فلفل سبز220 گرمی مهرام
مهرام

ناموجود

ترشی موسیر 650 گرمی بدر
بدر

ناموجود

ترشی کاپاریس 640 گرمی بدر
بدر

ناموجود

ترشی اسپانیایی با سس مخصوص بدر
بدر

ناموجود