فروشگاه اینترنتی مایا

ترشی موسیر 680 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۳ %
تخفیف

۵۹,۵۰۰ تومان

۵۱,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 680 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۳ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 550 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۲,۶۵۰ تومان

۱۲,۰۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

رب شیشه 700 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۹۵۰ تومان

۱۶,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل سوزنی 580 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۳۵ تومان

۲۳,۸۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط درشت 670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۴۲ تومان

۱۳,۵۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 670 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۳۴۷ تومان

۱۲,۹۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 550 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط بادمجان 700گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی قارچ 700 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط ساده 700گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی لیته 550 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی هفت بیجار (مخلوط ریز)550 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط با زیتون 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۲۵۰ تومان

۲۹,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی سیر گل 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۸۰۰ تومان

۳۴,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل سبز 700گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۳,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز
بهروز

۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۷۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی شیشه لیته 680 گرمی بیژن
بیژن

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۹۵۰ تومان

۱۰,۷۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي هفت بيجار 670 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي هالوپينو 240 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سیر ترشی حبه 700 گرمی مهرام
مهرام

۳ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشي فلفل هالاپينو 180 گرمي بهروز

۵ %
تخفیف

۹,۲۰۰ تومان

۸,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سیرترشی گل700 گرمی مهرام
مهرام

۳ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 660 گرمی مهرام
مهرام

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید