فروشگاه اینترنتی مایا

کرانچی پنیری بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک فسقلی ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک کچاپ ویژه 70 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک طلایی ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک چرخی ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک حلقه ای بزرگ 150 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک طلایی پذیرایی 240 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک طلایی بزرگ 150 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک لوله ای بزرگ 120 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک حلقه ای ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک حلقه ای 60 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک چرخی 60 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک کچاپ 55 گرمی چی توز
چی توز

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرانچی فلفلی بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چی پف توپی تخم مرغی بزرگ 30 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

اسنک توپی ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

چی توز-اسنک موتوری بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

اسنک موتوری پذیرایی 240 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

اسنک موتوری خانواده 150 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

بیوگلز ناچو 85 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

بیوگلز گوجه تند 85 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

اسنک توپی 60 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

اسنک طلایی 22 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود

اسنک کچاپ 170 گرمی چی توز
چی توز

ناموجود