فروشگاه اینترنتی مایا

اسنک لوله ای پنیری چاکلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک متوسط پنیری چاکلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک پروانه ای تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک رويال ويژه تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک حلقه اي ويژه تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس فلفلي متوسط تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس کچاپ متوسط تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس ساده ويژه تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس سرکه ويژه تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس فلفلي ويژه تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کروتون کچاپ تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک سیب زمینی با طعم کچاپ تاپیس

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک موتوری پذیرائی 220 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک موتوری خانواده 130 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک موتوری بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرانچی فلفلی بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرانچی پنیری بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

۱ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک فسقلی ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک کچاپ ویژه 70 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک چرخی ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۲۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک حلقه ای بزرگ 150 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک لوله ای بزرگ 120 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک حلقه ای ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیوگلز ناچو 85 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید