فروشگاه اینترنتی مایا

اسنک پنیری بزرگ  65 گرمی  مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک فنری پنیری چاکلز
چاکلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک پنیر وسبزیجات بارنگ طبیعی چاکلز
چاکلز

۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک طلایی پنیری 65 گرم  مزمز

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک پنیری چاکلز
چاکلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک جادویی پنیری چاکلز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک لوله ای پنیری چاکلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک متوسط پنیری چاکلز

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک پروانه ای تاپیس

۷ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک رويال ويژه تاپیس

۷ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک حلقه اي ويژه تاپیس

۷ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس فلفلي متوسط تاپیس

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس کچاپ متوسط تاپیس

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس ساده ويژه تاپیس

۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس سرکه ويژه تاپیس

۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چيپس فلفلي ويژه تاپیس

۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کروتون کچاپ تاپیس

۷ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک موتوری پذیرائی 220 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک موتوری بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرانچی فلفلی بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرانچی پنیری بزرگ 75 گرمی چی توز
چی توز

۱ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک فسقلی ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک کچاپ ویژه 70 گرمی چی توز
چی توز

۳ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسنک چرخی ویژه 75 گرمی چی توز
چی توز

۲۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید