فروشگاه اینترنتی مایا

فروشگاه اینترنتی مایا ، ورود

زعفران سرگل 4.608 گرمی شیگوار

۲۰ %
تخفیف

۸۵,۶۰۰ تومان

۶۸,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زعفران سرگل درجه یک پاکتی 2.304 گرمی شیگوار

۲۰ %
تخفیف

۴۳,۴۰۰ تومان

۳۴,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زعفران سرگل درجه یک پاکتی 4.608 گرمی شیگوار

۲۰ %
تخفیف

۸۹,۸۰۰ تومان

۷۱,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زعفران سرگل درجه یک ظرف شیشه ای 4.608 گرمی شیگوار

۲۰ %
تخفیف

۹۴,۱۰۰ تومان

۷۵,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زعفران سرگل 1 مثقالی دیار زرین

۲۵ %
تخفیف

۷۹,۵۰۰ تومان

۵۹,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آبلیمو 450 گرمی ربیع
ربیع

۵ %
تخفیف

۹,۲۰۰ تومان

۸,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرکه سفید 3 لیتری دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آبلیمو 420 میلی‎لیتر مجید
مجید

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رب قوطی کلید دار 820 گرمی روژین
روژین

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رب انارشیشه ای 265 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۱۴,۴۰۰ تومان

۱۴,۲۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

رب گوجه فرنگی 800 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا
اویلا

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر لیمو عمانی 50 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لیمو عمانی سلفونی 150گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۶,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خیار شور ممتاز680 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خیارشور معمولی680 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۸,۶۰۰ تومان

۸,۵۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سیرترشی گل700 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۱۶,۷۰۰ تومان

۱۶,۵۳۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی مخلوط 660 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۷۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی بندری 670 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۱۰,۶۰۰ تومان

۱۰,۴۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ترشی فلفل هالوپینو 330 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گلپر 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۲,۶۰۰ تومان

۱,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل قرمز 90 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دان فلفل سیاه 60 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۸,۸۰۰ تومان

۶,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل قرمز 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۲,۸۷۰ تومان

۲,۰۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید