فروشگاه اینترنتی مایا

سریال صبحانه کورن فلکس کلاسیک ولوتینا
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سریال صبحانه چیکو فروتی حلقه ای رنگی ولوتینا
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کورن فلکس صبحانه رنگی طعم دار ولوتینا
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بالشتی با طعم موز ولوتینا
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بالشتی با طعم پرتقال ولوتینا
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بالشتی با طعم توت فرنگی ولوتینا
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۴۲,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بالشتی با طعم قهوه ولوتینا
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۴۲,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 8 عددی کوکو مولتی
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۴۲,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرسی کاکائوئی
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بالشتی کاکائوئی
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چیکو کرانچ - حلقه ای
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکو رینگ
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکو مون
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکو هارت
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

توپی کاکائوئی
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

باغ وحش
ولوتینا

۱۲ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 8 عددی شوکو مولتی
ولوتینا

ناموجود